Klantenservice

Accountancy

De Accountant is een beëdigd persoon waaraan de wetgeving specifieke bevoegdheden heeft toegekend. Accountants worden ingeschreven in een accountantsregister. Hierin staat Yvonne van Aarle ingeschreven als Accountant Administratieconsulent (AA) onder de naam Van Aarle -Schevers, H.C.M.  Op de website van het NBA kunt u een online overzicht van alle AA-Accountantskantoren raadplegen (zie links) 

 

Permanente Educatie en Gedragsregels accountants

De AA accountant dient zich te houden aan Beroeps- en Gedragsregels  en heeft een permanente educatieverplichting en is dus op de hoogte van relevante ontwikkelingen, ondermeer op het gebied van wet- en regelgeving. Met de hulp van uw accountant speelt u bij uw bedrijfsvoering dus altijd in op de actualiteit.  

 

Algemene Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten en offertes zijn tot 31-1-2018 de algemene NBA (voorheen NIVRA NOvAA)-voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd bij de Rechtbank/Kamer van Koophandel; depotdatum 30 januari 2013 onder nummer 6/2013. Deze liggen op ons kantoor te allen tijde ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Per 1-2-2018 zullen de geactualiseerde voorwaarden van toepassing zijn zoals door het NBA gedeponeerd d.d. 19-6-2017 onder nummer 39/2017   

 

Erkend Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) stelt hoge eisen aan de vakkennis van de RB leden. Ook kent het RB een verplichte Permanente Educatie verplichting. Klanten van een RB belastingadviseur hebben hierdoor de zekerheid dat de kennis van de belastingadviseur up to date is en dat zijn adviezen gebaseerd zijn op recente ontwikkelingen op fiscaal gebied.

 

 

 

 

POWERED BY take2media.nl